ÁSZF

 Általános Szerződési Feltételek az önkiszolgáló mosodában (mosodabudapest.hu) ÁSZF

 • Az aktuális ÁSZF a honlapunkon található, a szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy ügyfelünk* elolvassa, értelmezze és elfogadja az alábbi önkiszolgáló mosodánkban* érvényes feltételeinket.
 1. A mosodánkban igénybe vett mosodai szolgáltatás, egy felügyelet nélküli szolgáltatás, mosodánk gépet és igény szerint mosó és öblítőszert ad ügyfeleinek, melynek a textilekre gyakorolt hatásáért nem tudunk felelősséget vállalni. Ruhatisztítás előtt mindenképpen ajánljuk hogy olvassa el a mosási szimbólumokról aloldalunkat. Vegytisztítás szimbólummal jelölt ruháit ne hozza a Dohány utcai mosoda vagy a bubbles mosoda, bubble mosoda illetve a mosómedve önkiszolgáló mosodáiba hanem vigye az 5ásec vagy a Patyolat vegytisztításra alkalmas üzleteibe.
 2. Mosodánk ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a mosó és szárítógépek magas hőmérsékleten is dolgozhatnak,  mely a nem megfelelő program kiválasztása esetén károsíthatja a textileket, melyért helytállni nem tudunk.
 3. Az önkiszolgáló mosodai szolgáltatások,- mint a mosási program  kiválasztása, mosószerek adagolása, -saját felelősségre történik. A tévesen megválasztott mosó/szárító programból illetve mosószerből/öblítőből adódó károkért a önkiszolgáló mosodánk nem tartozik felelősséggel.
 4. A mosoda személyzete mosásra vonatkozó ajánlást ad -legjobb tudása szerint, ha Ön kéri-, de mivel nincs idő és lehetőség a textileken szereplő, mosásra vonatkozó összes címke átnézésre, ezért a tanácsadásra felelősséget nem vállalunk. Célszerű, ha az Ügyfél saját maga tekinti át a címkéket, és ezeket figyelembe véve állítja/állíttatja be és ellenőrzi a beállítást a gépeken.
 5. A gépeink a maximális töltőtömegnél jobban megterhelni szabad (7-8 kg) és nem is célszerű, mivel a mosás minőségét nagy mértékben csökkenti. Mérleget kérésre a személyzet az Ön rendelkezésére bocsátja.
 6. Mosógépeinkben kizárólag mosni lehet a textileket, a textilek színezése, festése tilos.
 7. Hozott mosószernél/öblítőnél csak kiskereskedelmi forgalomban kapható termékeket lehet használni, ipari tisztítószereknek, gyúlékony folttisztítóknak, mosószereknek nem engedélyezett a használata.
 8. A mosás és vagy szárítás során keletkező  textil károsodása, nem megfelelő tisztaságúra, illatúra történő tisztítása  az ügyfelet terheli. Mosodánk nem tud felelősséget vállalni a mosószer és öblítőszer gyártók, illetve a textilgyártók helyett. Napközben, két mosás között a gépeket nem tisztítjuk, nem fertőtlenítjük. Ha higiéniás irányú kérése van forduljon a személyzethez a mosás vagy szárítás megkezdése előtt, ilyenkor a tisztításig kizárjuk a gépet a forgalomból.
 9. A mosoda teljes területe zárt láncú video megfigyelés alatt áll, de a személyzet  munka közben nem tartja folyamatos megfigyelés alatt, tehát az otthagyott, elcserélt, más által elvitt, ellopott, eltűnt, megrongált bármilyen tárgyért, textilért nem tudunk felelősséget vállalni.
 10. Ha bármilyen problémát lát, érez a gépeken,-mely a textileket károsíthatja, vagy egyéb károkat okozhat bárkinek- akkor NE HASZNÁLJA a gépeket hanem szóljon a személyzetnek a hibáról.
 11. A mosodában területén hagyott, (mosó és szárítógépben -akár a mosás vagy szárítás, idejére őrzés nélkül hagyott) illetve ottfelejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A mosás vagy szárítás végeztével a gépekben hagyott textileket a személyzet jogosult egy ruháskosárba elhelyezni a mosoda (üzlethelyiség) területén, de ezek őrzését, leltár szerinti átadását nem biztosítjuk, a teljes töltet meglétéért felelősséget nem vállalunk, mint ahogy az őrizetlenül hagyott textilekért, tárgyakért sem.
 12. A mosó és szárítógépekbe élőlényt, embert, olajos, gyúlékony, robbanásveszélyes, undort keltő valamint rovarral fertőzött (poloskás), biológiailag, kémiailag szennyezett textileket, CIPŐT, bőrt, bármilyen méretű szőnyeget rakni  tilos.
 13. Mosodánk fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsa a szolgáltatás igénybevételét.
 14. Mosó vagy szárító program alatt a gépek ajtaja zárolt, azt kinyitni, kifeszíteni TILOS. Ha a mosást meg szeretné szakítani, szóljon a személyzetnek.
 15. Mosószalonunk nem vállal felelősséget a kényes textilekért, ezek szakadásáért, zsugorodásáért, kitágulásáért, foltosodásáért,színvesztésért, színeresztésért,  bármilyen károsodásáért, illetve textilekhez keveredett  vagy a mosógépben az előző használat után maradt, vagy a ruhás kosarakba, berendezési tárgyakon található szennyező anyagok hatásáért. Mosodánk nem garantálja az összes folt eltávolítását és elvárt illathatást.
 16. A mosó és szárítógépeken kijelzett "hátralévő idő" tájékoztató jellegű, és változhat a textilek súlyától, anyagától. Figyelembe kell venni hogy a szárítás során a különböző textilek másként száradnak. A szárítás akkor minősül befejezettnek, ha a szárítógép -úgy érzékeli hogy- a programot befejezte, (de a szárítási idő maximális ideje nem haladhatja meg a 120 percet) a textilek szárazságától függetlenül, ilyenkor még előfordulhat, hogy hogy a textilek nem minden darabja teljesen száraz.
 17. Szárítógépeinkbe csak centrifugálás -minimum 1000 fordulat/perc- után teheti a szárításra előkészített ruháit.
 18. A mosó és öblítőszert kizárólag személyzetünk tagjai helyezhetik el, illetve hozott mosó és/vagy öblítőszer esetén személyzetünk jóváhagyása után használható a vegyszer, melyek hatásáért mosodánk nem vállal felelősséget.
 19.  Cégünknek jogosan felróható hibából eredő károkért -melyet az ÁSZF-ünk nem zárnak ki és nem minősülnek vis maiornak- alkalmanként és ügyfelenként korlátozottan,- maximálisan 3000 Ft-ig vállalunk- kártérítést.Az őrizetlenül hagyott ruhákért és egyéb tárgyakért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

 Kérjük csak akkor használja önkiszolgáló mosodánkat ha ezen szerződési feltételeinket el tudja fogadni.

*ügyfél: természetes vagy jogi személy aki a mosodánk szolgáltatását igénybe veszi.

*mosoda: a szolgáltatást nyújtó fél (Royal Hardware Kft, természetben:1074 Budapest Dohány utca 37.)

 

Az ÁSZF egyoldalú változtatásának jogát fenntartjuk 2018.01.17
© 2018 Önkiszolgáló mosoda. All Rights Reserved.